Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 30/11/2023)
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh vừa cấp cứu chống độc cho bệnh nhân 52 tuổi, bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay trong lúc đang thu hái cà phê.
Sản phẩm