Chủ nhật, ngày 26 tháng 03 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 24/03/2023)
Phiếu yêu cầu báo giá số 112/VXSPYT-VT ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc đề nghị báo giá vật tư, trang thiết bị.
Cúm H3N2 là gì? (00:00 23/03/2023)
Sản phẩm