Thứ bảy, ngày 10 tháng 06 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 29/05/2023)
Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 24/05/2023, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Viện Vắc xin và Sinh ...
Sản phẩm