Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Cơ sở chính Nha Trang
Cơ sở chính Nha Trang

Cơ sở chính của IVAC đóng tại Nha Trang, lấy bộ phận sản xuất vắc xin và huyết thanh của Viện Pasteur Nha Trang làm nền tảng. Bộ phận này đã được bác sĩ Alexandre Yersin thành lập năm 1895. Trong một thời gian dài, đây là cơ sở sản xuất vắc xin và huyết thanh quan trọng nhất ở Việt Nam. Tổng diện tích mặt bằng của cơ sở Nha Trang là 13.946m2.

Cơ sở chính tại Nha Trang được phân thành 03 khối:

Khối Kinh tế bao gồm 5 phòng chuyên trách.

Phòng Tổ chức hành chính: tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ của Viện, tham mưu cho Viện trưởng các chính sách về lao động tiền lương và nguồn nhân lực, thực hiện các nghiệp vụ tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, chế độ cho người lao động; thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước ở Viện, chức năng quản trị theo phân cấp, kiêm nhiệm công tác khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

Phòng Kế hoạch Tài chính: thực hiện công tác kế hoạch, phát triển Viện và đảm bảo hoạt động công tác kế toán tài chính đùng theo quy định của nhà nước.

Phòng Kinh doanh: xây dựng kế hoạch kinh doanh và kinh doanh vắc xin, sinh phẩm. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đề xuất các biện pháp cải tiến hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

Phòng Vật tư: quản lý, cung ứng thiết bị, vật tư, hàng hóa và tham mưu cho lãnh đạo trong lĩnh vực đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng.

Phòng Kỹ thuật thiết bị: quản lý và thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật trong lĩnh vực điện, máy trong toàn Viện bao gồm: bảo dưỡng, chuẩn định, thẩm định, sửa chữa, tư vấn thiết kế và giám sát kỹ thuật các công trình lắp đặt nhà xưởng, thiết bị.
 

Khu hành chính được xây dựng dưới thời bác sĩ A. Yersin (1895)

Khối Sản xuất bao gồm 6 phòng chuyên trách, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thực hành tốt sản xuất (GMP).

Phòng sản xuất vắc xin DPT: sản xuất các Giải độc tố Uốn ván, Giải độc tốc Bạch hầu và nước cốt ho gà.

Phòng sản xuất vắc xin BCG: sản xuất vắc xin BCG (phòng Lao), vắc xin mẫu chuẩn BCG, Im.BCG (trị liệu khối u bàng quang), Tuberculin và nước hồi chỉnh, nước muối sinh lý pha tiêm.

Phòng sản xuất Huyết thanh: sản xuất các loại huyết thanh SAT (huyết thanh kháng uốn ván), SAV (huyết thanh kháng nộc rắn), SAR (huyết thanh kháng dại).

Phòng Vắc xin thành phẩm: sản xuất các loại vắc xin và sinh phẩm ở giai đoạn hoàn thiện sản phẩm (hỗn hợp các thành phần, phân liều, đông khô và bao gói sản phẩm).

Phòng Môi trường: hỗ trợ trực tiếp sản xuất - kiểm định thông qua các hoạt động sản xuất (sản xuất các loại môi trường, dung dịch, nước cất pha tiêm, nước RO; xử lý thanh, khử trùng dụng cụ, súc rửa, cung cấp hơi nước bão hòa, khí sạch).

Phòng sản xuất vắc xin Cúm: phát triển công nghệ sản xuất và kiểm định vắc xin cúm đại dịch và cúm mùa trên quy mô lớn.


Khu sản xuất vắc xin DPT

Khối Quản lý chất lượng bao gồm 3 phòng chuyên trách.

Phòng Bảo đảm chất lượng (QA): Giám sát quản lý nguyên liệu đầu vào, giám sát chất lượng vắc xin và sinh phẩm, đăng ký sản phẩm, huấn luyện - thanh tra và quản lý hệ thống hồ sơ chất lượng.

Phòng Kiểm định và Chăn nuôi súc vật thí nghiệm (QC): kiểm nghiệm các mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và mẫu lưu theo tiêu chuẩn qui định; giám sát điều kiện sản xuất bao gồm nhà xưởng, thiết bị, nhân viên; nghiên cứu tính ổn định sản phẩm; quản lý chủng giống sản xuất và kiểm định; nghiên cứu xây dựng quy trình, phương pháp kiểm nghiệm.

Phòng Nghiên cứu và phát triển: tổ chức quản lý, triển khai và tham gia các hoạt động nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ, đào tạo và Hợp tác quốc tế: quản lý, tham gia thực hiện các đề tài khoa học công nghệ các cấp, hợp tác quốc tế, hợp tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức vắc xin, sinh phẩm.
 
Nồi lên men sản xuất vắc xin Uốn ván

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đã không ngừng nâng cao chất lượng cũng như số lượng các loại vắc xin và huyết thanh. Hiện nay các cán bộ kỹ thuật của Viện, những người đã được tiếp thu chuyển giao kỹ thuật từ các tổ chức và từ các Viện quốc tế khác nhau, có khả năng sản xuất được các loại vắc xin và huyết thanh với chất lượng đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.
 
Hệ thống tinh chế huyết thanh

Ngày nay, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế sản xuất các loại sản phẩm:
- Huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất tinh chế (SAV-Naja)
- Huyết thanh kháng nọc rắn lục tre tinh chế (SAV-Tri)
- Huyết thanh kháng dại tinh chế (SAR)
- Huyết thanh kháng độc tố ván tinh chế (SAT)
- Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT đơn)
- Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT đa)
- Vắc xin uốn ván bạch hầu hấp phụ (Td đơn)
- Vắc xin uốn ván bạch hầu hấp phụ (Td đa)
- Vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván hấp phụ (DPT)
- SUPERFERON
- Vắc xin phòng lao (BCG)
- IVACFLU-S (Vắc xin cúm mùa dạng mảnh bất hoạt)