Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Superferon
Mã sản phẩm : SP
THÔNG TIN CHI TIẾT :
 
GIỚI THIỆU
Superferon là chế phẩm Interferon alpha-2b sản xuất theo công nghệ sinh học phân tử - kỹ nghệ gen tái tổ hợp, có độ tinh khiết cao, đồng dạng với Interferon tự nhiên.
THÀNH PHẦN: Một lọ đông khô chứa:
- Interferon a -2b tinh khiết  : 3.000.000 đvqt (IU)
- NaCl                                      : 9,0 mg
- KH2PO4                               : 0,025 mg
- Na2HPO4                            : 0,144 mg
- Dextran 70                           : 5 mg
ĐÓNG GÓI
- Mỗi hộp chứa 2 lọ x 3 triệu đvqt và 2 ampoule x 1 ml nước pha tiêm.
- Hộp nhỏ chứa 1 lọ x 3 triệu đvqt và 1 ampoule x 1 ml nước pha tiêm.
Download file hướng dẫn sử dụng Superferon TẠI ĐÂY
Sản phẩm khác