Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
IVACFLU-S (VẮC XIN CÚM MÙA DẠNG MẢNH BẤT HOẠT)
Mã sản phẩm : IVACFLU-S
THÔNG TIN CHI TIẾT :

GIỚI THIỆU

 IVACFLU-S là vắc xin phòng bệnh cúm mùa, dạng mảnh, bất hoạt bằng formalin, không sử dụng chất bảo quản, thành phần chứa kháng nguyên bề mặt tinh chế vi rút cúm của các chủng: chủng A/H1N1, chủng A/H3N2 và chủng B. Thành phần kháng nguyên của các chủng vi rút theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) hàng năm cho mùa cúm.

 THÀNH PHẦN : Trong 1 liều 0,5ml vắc xin gồm:

- Kháng nguyên bề mặt tinh chế vi rút cúm của chủng  A/H1N1

(NYMC X-275A, A/Michigan/45/2015)..............................................15µg HA

- Kháng nguyên bề mặt tinh chế vi rút cúm của chủng A/H3N2

(NIB-112, A/Switzerland /8060 /2017)...............................................15µg HA

- Kháng nguyên bề mặt tinh chế vi rút cúm của chủng B 

(B/Colorado/06/2017)........................................................................15µg HA

- Dung dịch đệm muối phosphat PBS (pH) 7,2...........................Vừa đủ 0,5ml

 

 ĐÓNG GÓI

- 0,5ml/lọ, hộp 1 lọ.

- 0,5ml/lọ, hộp 10 lọ.

 Download file hướng dẫn sử dụng TẠI ĐÂY

 GIỚI THIỆU

IVACFLU-S là vắc xin phòng bệnh cúm mùa, dạng mảnh, bất hoạt bằng formalin, không sử dụng chất bảo quản, thành phần chứa kháng nguyên bề mặt tinh chế vi rút cúm của các chủng: chủng A/H1N1, chủng A/H3N2 và chủng B. Thành phần kháng nguyên của các chủng vi rút theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) hàng năm cho mùa cúm.

 THÀNH PHẦN Trong 1 liều 0,5ml vắc xin gồm:

 -Kháng nguyên bề mặt tinh chế vi rút cúm của chủng A/H1N1 

(A/Brisbane/02/2018)..........................................................................15µg HA

- Kháng nguyên bề mặt tinh chế vi rút cúm của chủng A/H3N2

(A/Kansas/14/2017).............................................................................15µg HA

- Kháng nguyên bề mặt tinh chế vi rút cúm của chủng B 

(B/Colorado/06/2017) ..........................................................................15µg HA

- Dung dịch đệm muối phosphat PBS (pH) 7,2 ..................Vừa đủ 0,5ml

 

 ĐÓNG GÓI

- 0,5ml/lọ, hộp 1 lọ.

- 0,5ml/lọ, hộp 10 lọ.

 Download file hướng dẫn sử dụng TẠI ĐÂY