Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tuyển dụng viên chức
(00:00 08/07/2024)
Quyết định và Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
(00:00 21/06/2024)
Thông báo về việc phúc khảo bài thi kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024.
(00:00 17/06/2024)
Danh sách thí sinh theo phòng đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024
(00:00 14/06/2024)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kèm theo số báo danh kỳ xét tuyển viên chức của viện vắc xin và sinh phẩm y tế.
(00:00 12/06/2024)
Thông báo triệu tập và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của viện vắc xin và sinh phẩm y tế năm 2024
(00:00 12/06/2024)
Nội quy và quy chế kỳ xét tuyển viên chức của viện vắc xin và sinh phẩm y tế năm 2024
(00:00 08/05/2024)
Quyết định số 208/QĐ-HĐTDVC ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2024.