Thứ sáu, ngày 19 tháng 01 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 01/18/2018)
Nguồn: Cơ quan đầu mối quốc gia Điều lệ Y tế quốc tế - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế https://news.wisc.edu/h7n9-influenza-is-both-lethal-and-transmissible-in-animal-model-for-flu/ http://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(17)30396-7
Sản phẩm