Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 11/17/2018)
Sáng ngày 07/11/2018, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đã long trọng tổ chức Lễ “CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG ĐỐI VỚI TS. DƯƠNG HỮU THÁI VÀ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA CHO PGS, TS LÊ VĂN BÉ”.
Sản phẩm