Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
THÔNG BÁO SỐ 334 TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHIỀU VỊ TRÍ
Thông báo số 334/TB-VXSPYT ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc tuyển dụng hợp đồng lao động nhiều vị trí
Vui lòng xem Thông báo số 334/TB-VXSPYT ngày 24 tháng 6 năm 2024 TẠI ĐÂY
Vui lòng tải mẫu Sơ yếu lý lịch TẠI ĐÂY