Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Danh sách các tổ chức IVAC có hợp tác
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC IVAC CÓ MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT Tên tổ chức, công ty, viện nghiên cứu Website
01 Tổ chức Y tế Thế giới WHO www.who.int
02 Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Unicef www.unicef.org
03 Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Unicef tại Việt Nam www.unicef.org.vn
04 Viện Pasteur Paris (Pháp) www.pasteur.fr
05 Công ty Aventis Pasteur (Pháp) www.aventis.com
06 Công ty Biopharma (Indonesia) www.biofarma.co.id
07 Trung tâm công nghệ y sinh học Cuba www.cigb.edu.cu
08 Công ty CHIRON Vacxin (Ý) www.chironvaccines.com
09 Công ty Georgene (Anh) www.geogene.com
10 Viện NIH (Nhật Bản) www.nih.go.jp
11 Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ NIH (Mỹ) www.nih.gov
12 Viện sinh phẩm Vũ Hán (Trung Quốc) www.wibp.com.cn
13 Viện Trường Xuân (Trung Quốc) www.ccibp.com
14 Công ty Glaxo Smith Kline (Bỉ) www.gsk.com
15 Công ty Vacxin Greencross (Hàn Quốc) www.greencrossvaccine.com
16 Viện Năng lượng nguyên tử CEA (Pháp) www.cea.fr
17 Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế của Nhật Bản JICA (Nhật Bản) www.jica.go.jp
18 Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam www.dk-vn.dk
19 Viện Vacxin quốc tế IVI (Hàn Quốc) www.ivi.int
20 Tổ chức liên kết toàn cầu Vacxin (GAVI) www.vaccinealliance.org
21 Viện Vacxin Sabin (Mỹ) www.sabin.org
22 Tạp chí của Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm quốc tế (Mỹ) www.isid.org
23 Viện Vacxin Shantha (Ấn Độ) www.shanthabiotech.com
24 Viện HUMAN (Hungary) www.human.hu
25 Viện Quốc gia Huyết thanh Copenhagen SSI (Đan Mạch) www.ssi.dk
26 Viện sức khoẻ và môi trường RIVM (Hà Lan) www.rivm.nl
27 Viện Huyết học và truyền máu CLB (Hà Lan) www.clb.nl
28 Hội Chữ Thập đỏ Thái Lan www.redcross.or.th
29 Viện Pasteur Ấn Độ http://mohfw.nic.in/kk/95/ib0l01.htm
30 Viện Vacxin Hà Lan NVI www.nvi-vaccin.nl
31 Tổ chức PATH www.path.org
32 Tổ chức BARDA www.phe.gov/Barda
33 Tổ chức GIZ – Đức www.giz.de