Thứ bảy, ngày 29 tháng 02 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Trong nước
(00:00 04/17/2019)
Nguồn dịch từ "GLOBAL MARKET STUDY BCG VACCINE" Của WHO
(00:00 02/01/2019)
Ngày 18/11/2018, tại Hội trường Viện Vắc Xin và Sinh Phẩm Y Tế đã trang trọng tổ chức lễ “Tổngkết công tác năm 2018 và hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) năm2019”. ...
(00:00 01/17/2019)
Cột mốc đáng nhớ kỉ niệm hơn 10 năm hợp tác giữa các nhà sản xuất Việt Nam, tổ chức PATH, chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới