Chủ nhật, ngày 19 tháng 08 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Trong nước
(13:00 07/31/2015)
Bài viết về tìm hiểu cách phòng chống bệnh Bạch hầu bằng Vắc xin
(13:00 07/06/2015)
Nguồn lược dịch:http://www.who.int/csr/don/03-july-2015-mers-korea/en/
(13:00 06/23/2015)
SKĐS - Cuối giờ chiều ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ Hệ thống quản lý quốc gia về vắc xin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (gọi tắt là tiêu chuẩn NRA).