Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Trong nước
(13:00 06/23/2015)
SKĐS - Cuối giờ chiều ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ Hệ thống quản lý quốc gia về vắc xin của Việt Nam đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (gọi tắt là tiêu chuẩn NRA).
(13:00 05/08/2015)
Nguồn: Theo APACI Media Bulletin tổng hợp ngày 5 tháng 5 năm 2015
(00:00 04/22/2015)
Liên hệ: TS. Lê Văn Bé, Viện trưởng, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC). Số điện thoại: +84 58 3 822 408, +84 58 3 818 898, +84 903501529.