Thứ sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Trong nước
(00:00 11/17/2018)
Sáng ngày 07/11/2018, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đã long trọng tổ chức Lễ “CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG ĐỐI VỚI TS. DƯƠNG HỮU THÁI VÀ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA CHO PGS, TS LÊ VĂN BÉ”.
(00:00 11/16/2018)
Quyết định số: 16/QĐ-HĐTTVC ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2018
(00:00 11/02/2018)
Quyết định số: 14/QĐ-HĐTTVC ngày 31/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 11/02/2018)
Quyết định số: 13/QĐ-HĐTTVC ngày 31/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018