Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(00:00 10/16/2021)
Bên trong Trại Chăn nuôi Suối Dầu đóng tại huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) có một trại gà đặc biệt. Chúng được nuôi không phải để lấy thực phẩm mà phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất vắc-xin cúm.
(00:00 09/22/2021)
Nguồn: https://thanhnien.vn/suc-khoe/vac-xin-cum-giup-han-che-nhung-bien-chung-nghiem-trong-cua-covid-19-1452946.html
(00:00 09/13/2021)
Nguồn: Báo Tia Sáng - Ấn phẩm Báo khoa học & phát triển; https://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/COVIVAC-Khoa-hoc-moi-trong-cong-nghe-co-dien-28480
(00:00 09/12/2021)
Nguồn: https://danviet.vn/cap-nhat-tien-do-cua-3-loai-vac-xin-covid-19-dang-thu-nghiem-lam-sang-tai-viet-nam-5020211092163894.htm
(00:00 08/25/2021)
...