Thứ bảy, ngày 29 tháng 02 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Ban Lãnh đạo
      BAN LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM
              

Viện Trưởng
TS. BS. Dương Hữu Thái

   
   
Phó Viện Trưởng
Ts. Bs. Viên Chinh Chiến
Phó Viện Trưởng
           Ths. Nguyễn Xuân Nghĩa           
 

               

                                                 
 TS. BS. DUƠNG HỮU THÁI
- Viện truởng
- Nghiên cứu viên chính                         
- Năm 1992, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa
- Năm 2005, tốt nghiệp Thạc sĩ Y học chuyên ngành Vi sinh Y học
- Năm 2017, tốt nghiệp Tiến sĩ Y học
- Năm 1996 đến nay  làm việc tại IVAC. 
                               
      

Ths. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

- Phó Viện trưởng phụ trách kinh tế
- Kế toán viên
- Năm 1992, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 
  chuyên ngành kinh tế
- Năm 2009, tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế
- Năm 1985 đến nay, làm việc tại IVAC.
 Ts, Bs. VIÊN CHINH CHIẾN

- Phó viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế
- Nghiên cứu Viên cao cấp
- Năm 1989, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Đa khoa nội nhi
- Năm 1997, tốt nghiệp Tiến sĩ khoa học Y Dược
- Từ tháng 5/2015, làm việc tại IVAC