Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Ban Lãnh đạo
  BAN LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM
                         

                 Viện Trưởng
                TS. BS. Dương Hữu Thái
                 
   
                  Phó Viện Trưởng
                 Ths. Nguyễn Xuân Nghĩa