Thứ sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Trong nước
(00:00 10/18/2018)
Quyết định số 11/QĐ-HĐTTVC ngày 17/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 10/17/2018)
Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 10/12/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và các nội dung liên quan đến tổ chức kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
(00:00 09/21/2018)
Việt Nam chào đón 2 vắc xin được sản xuất trong nước để phòng cúm mùa và cúm đại dịch. Công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng thành công của 2 vắc xin cúm, dự kiến được cấp phép lưu hành vào năm 2019 – một thành quả của sự hợp tác quốc tế.
(00:00 08/29/2018)
Ngày 28/8, Bộ Y tế thông tin, dự án sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp vừa được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc. Vắc xin cúm mùa do Việt Nam sản xuất sẽ có giá chỉ bằng 1/3 giá vắc xin cùng loại đang phải nhập khẩu. WHO cũng đã đặt hàng vắc xin cúm mùa của Việt Nam.