Thứ hai, ngày 16 tháng 07 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông báo tuyển dụng số 167/TB-VXSPYT ngày 11/5/2018
Tuyển dụng: 1. Cử nhân Công nghệ sinh học/ Sinh học 2. Cử nhân Cao đẳng Dược 3. Kỹ sư điện 4. Trung cấp điện
Chi tiết vui lòng xem tại đây  uploads/file/Thong%20bao%20tuyen%20dung%205_2018.pdf