Thứ bảy, ngày 18 tháng 01 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
tuyen_dung
(00:00 11/15/2019)
Thông báo tuyển dụng số 373/TB-VXSPYT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 10/04/2019)
Thông báo số 341/TB-VXSPYT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 07/02/2019)
Thông báo số 197/TB-VXSPYT ngày 02/7/2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
(00:00 03/28/2019)
Thông báo tuyển dụng số 151/TB-VXSPYT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Viện Trưởng Viện Vắc Xin và Sinh Phẩm Y tế.
(00:00 02/21/2019)
Thông báo số 38/TB-VXSPYT ngày 21/02/2019 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế
(00:00 10/26/2018)
Thông báo số 268/TB-VXPYT ngày 26/10/2018
(00:00 10/12/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển và các nội dung liên quan đến tổ chức kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018