Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2024
Thông báo về việc phúc khảo bài thi kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024.
 1. Thông báo số 333/TB-HĐTDVC ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc phúc khảo bài thi Kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024.
     Vui lòng xem thông báo số 333/TB-HĐTDVC ngày 21 tháng 6 năm 2024 TẠI ĐÂY.
 2. Vui lòng tải mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kỳ xét tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế TẠI ĐÂY.
 
Các bài viết khác