Chủ nhật, ngày 23 tháng 01 năm 2022
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Trong nước
(00:00 12/16/2021)
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ: ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
(00:00 10/16/2021)
Bên trong Trại Chăn nuôi Suối Dầu đóng tại huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) có một trại gà đặc biệt. Chúng được nuôi không phải để lấy thực phẩm mà phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất vắc-xin cúm.
(00:00 09/22/2021)
Nguồn: https://thanhnien.vn/suc-khoe/vac-xin-cum-giup-han-che-nhung-bien-chung-nghiem-trong-cua-covid-19-1452946.html
(00:00 09/13/2021)
Nguồn: Báo Tia Sáng - Ấn phẩm Báo khoa học & phát triển; https://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/COVIVAC-Khoa-hoc-moi-trong-cong-nghe-co-dien-28480
(00:00 09/12/2021)
Nguồn: https://danviet.vn/cap-nhat-tien-do-cua-3-loai-vac-xin-covid-19-dang-thu-nghiem-lam-sang-tai-viet-nam-5020211092163894.htm