Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Tin tức và sự kiện
(14:00 01/18/2016)
Nguồn: Trích dẫn từ http://baotintuc.vn/nhin-ra-the-gioi/virus-cum-ah1n1-hoanh-hanh-o-ukraine-20160117162458618.htm
(14:00 12/10/2015)
Nguồn: http://cucnong.net/n/15/12/to-chuc-y-te-toan-cau-hoa-ky-cam-ket-tiep-tuc-hop-tac-voi-viet-nam.html
(13:00 07/31/2015)
Bài viết về tìm hiểu cách phòng chống bệnh Bạch hầu bằng Vắc xin
(13:00 07/06/2015)
Nguồn lược dịch:http://www.who.int/csr/don/03-july-2015-mers-korea/en/