Thứ tư, ngày 12 tháng 05 năm 2021
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
IVACFLU-S (VACCINE CÚM MÙA DẠNG MẢNH BẤT HOẠT) ĐƯỢC TÔN VINH LÀ MỘT TRONG MƯỜI SỰ KIỆN KHOA HỌC NỔI BẬT NĂM 2019
 Vaccine cúm mùa tam giá dạng mảnh bất hoạt (IVACFLU-S) do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất chính thức được lưu hành từ tháng 1 năm 2019, được tôn vinh là một trong mười sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2019.

https://www.nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/item/42709602-10-su-kien-khoa-hoc-va-cong-nghe-noi-bat-nam-2019.html


Các bài viết khác