Thứ hai, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Quyết định ban hành Quy định cách tính điểm, chấm điểm, xác định người trúng tuyển và giải quyết phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2018
Quyết định số: 16/QĐ-HĐTTVC ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2018
Vui lòng xem Quyết định ban hành và Quy định Cách tính điểm, chấm điểm, xác định người trúng tuyển và giải quyết phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018 kèm theo Quyết định TẠI ĐÂY


Tải Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi
TẠI ĐÂY