Thứ tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
1. Sơ đồ phòng thi lý thuyết ngày 03/11/2018: vui lòng xem TẠI ĐÂY

2. Sơ đồ phòng thi thực hành ngày 04/11/2018: vui lòng  xem TẠI ĐÂY