Thứ bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2019
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh được miễn thi môn Anh văn, Tin học kỳ thi tuyển viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
Quyết định số 11/QĐ-HĐTTVC ngày 17/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
Vui lòng xem nội dung quyết định và Danh sách thí sinh đượcc miễn thi môn Anh văn, Tin học kèm theo quyết định TẠI ĐÂY