Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM HUYẾT THANH TINH CHẾ KHÁNG NỌC RẮN CHÀM QUẠP
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm huyết thanh tinh chế kháng nọc rắn Chàm Quạp
 Rắn Chàm quạp (Calloselasma rhodostoma) là loài rắn cực độc, thường gặp ở Việt Nam, khi bị cắn tỷ lệ gây tử vong cao. Cho đến nay, sử dụng huyết thanh kháng nọc độc có nguồn gốc từ động vật là liệu pháp điều trị duy nhất đã được chứng thực về mặt khoa học để điều trị rắn cắn. Dùng nọc rắn Chàm quạp để gây miễn dịch cho ngựa theo phác đồ tiêm miễn dịch cơ bản và tiêm nhắc lại với liều tăng dần. Huyết tương thu từ ngựa đã gây miễn dịch với nọc rắn Chàm quạp có hiệu giá trung bình 32,6 LD50/ml. Huyết tương được tinh chế theo phương pháp Pope cải tiến, sử dụng pepsin thủy phân huyết tương để thu nhận phân đoạn kháng thể F(ab)và tủa phân đoạn bằng muối amoni sulfat có kết hợp với axit octanoic cho kết quả tốt, hiệu giá trung bình của huyết thanh kháng nọc rắn Chàm quạp tinh chế đạt 125,78 LD50/ml, hiệu suất quy trình tinh chế đạt 43 %. Sản xuất 3 lô huyết thanh kháng nọc rắn Chàm quạp thành phẩm (IVACAV-Cal) đạt tất cả các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chất lượng cơ sở.
Vui lòng xem bài viết
TẠI ĐÂY
Các bài viết khác