Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2024
Quyết định số 208/QĐ-HĐTDVC ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2024.
     Vui lòng xem Quyết định 208/QĐ-HĐTDVC và Danh mục tài liệu ôn tập TẠI ĐÂY
     Vui lòng xem các tài liệu ôn tập dưới đây:
     1.Quyết định số 2545/QĐ-BYT ngày 19/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, file Quyết định TẠI ĐÂY.
     2. Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc, thực hành tốt sản xuất dược phẩm: Các nguyên tắc cơ bản, TRS 986(2014), Phụ lục 2, vui lòng xem TẠI ĐÂY
     3. Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc, thực hành tốt dược phẩm vô trùng, TRS 961 (2011), Phụ lục 6, vui lòng xem TẠI ĐÂY
     4.Hệ thống Quản lý chất lượng – Các yêu cầu, ISO 9001:2015, vui lòng xem TẠI ĐÂY.