Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2024
Thông báo số 180/TB-VXSPYT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024.
 Vui lòng xem nội dung Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế năm 2024 TẠI ĐÂY
 Vui lòng tải mẫu phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức TẠI ĐÂY