Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ NGÀY 23/03/2023
Phiếu yêu cầu báo giá số 112/VXSPYT-VT ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc đề nghị báo giá vật tư, trang thiết bị.
 Vui lòng xem Báo giá TẠI ĐÂY