Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Kết quả tiền lâm sàng của vắc xin phòng COVID-19 do IVAC Việt Nam sản xuất và các nhà sản xuất có cùng công nghệ ở Thái Lan và Brazil
Nguồn: Tạp chí Nature Communications
 Vi rút Newcastle có biểu hiện protein S của SARS-CoV-2 tạo đáp ứng miễn dịch.
Thông tin chi tiết vui lòng click vào đường link bên dưới:

uploads/file/s41467-021-26499-y.pdf