Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Lây nhiễm vi rút cúm gia cầm A(H7N9) ở người tại Canada
Ủy ban quốc gia về sức khỏe quốc tế tại Canada (IHR NFP) thông báo với WHO có 2 ca nhiễm cúm A(H7N9).
                                                      Người lược dịch: Bích Hồng

Tin dịch bệnh, ngày 01/02/2015

Ủy ban quốc gia về sức khỏe quốc tế tại Canada (IHR NFP) thông báo với WHO có 2 ca nhiễm cúm A(H7N9).

Hai ca nhiễm bệnh này đã bay từ Hong Kong, Trung Quốc đến British Columbia, Canada sau khi cùng nhau đi du lịch tại Trung Quốc. Trong suốt cuộc hành trình, tuy không tiếp xúc trực tiếp, nhưng họ vẫn tiếp xúc với gia cầm sống.

Ngày 14/01/2015, ca nhiễm bệnh đầu tiên phát triển các triệu chứng bệnh; ngày 15/01 được bác sĩ khám; sau khi được xác nhận nhiễm cúm A, đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút trong 5 ngày; ngày 26/1, được xác nhận là dương tính với cúm A(H7N9).

Ngày 13/01/2015, ca nhiễm bệnh thứ hai, đã tiềm ẩn các bệnh đi kèm, phát triển các triệu chứng bệnh và được bác sĩ khám cùng ngày; ngày 19/01, được điều trị  bằng thuốc kháng vi rút trong 5 ngày; ngày 29/1, được xác nhận là dương tính với cúm A(H7N9).

Tuy cả hai ca nhiễm bệnh đều không nhập viện, và đồng ý tự cách ly tại nhà, nhưng các triệu chứng hô hấp cấp tính của họ đang được phục hồi.

Nguồn từ: http://www.who.int/csr/don/01-february-2015-avian-influenza/en/