Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Im.BCG Đông Khô
Mã sản phẩm : IM
THÔNG TIN CHI TIẾT :
 
GIỚI THIỆU
Im.BCG do Viện Vắc xin Nha Trang sản xuất từ chủng BCG (Bacillus-Calmette-Guérin) 1173P2 – Pari trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chất lượng hiện nay.
THÀNH PHẦN: Một ống Im.BCG đông khô có chứa:
- B.C.G sống-đông khô : 37.5 mg (≥ 0,5 x 108 đvs/ống)
- Glutamate Natri            : 120 mg
ĐÓNG GÓI
Hộp 10 ống Im.BCG đông khô.
Download file hướng dẫn sử dụng Im. BCG TẠI ĐÂY
Sản phẩm khác