Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Danh Sách Đề Tài Cấp Viện
(1996-2000)
(1996-2000)
1.  Nghiên cứu sản xuất độc tố schick thương phẩm từ nồi lên men.

2.  Validation of the combined toxin binding inhibition test for determination of neutralizing antibodies against tetanus and diphtheria toxins in a vaccine field study in Vietnam.

3.   Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thử nghiệm công hiệu nước cốt ho gà.

4.   Đáp ứng miễn dịch ở trẻ em đối với kháng nguyên uốn ván, bạch hầu của vacxin DPT, tương quan giữa đáp ứng miễn dịch kháng thể ở người và công hiệu trên động vật thí nghiệm.

5.   Nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn của vacxin DPT sản xuất tại Việt Nam.

6.   Nghiên cứu ảnh hưởng của độc tố bạch hầu lên thí nghiệm trung hòa trên tế bào Vero và kỹ thuật ức chế gắn độc tố (ToBi) để định lượng kháng thể bạch hầu.

7.   So sánh phương pháp Elisa định lượng kháng nguyên kép và phương pháp chuẩn độ trên tế bào Vero để xác định nồng độ kháng thể bạch cầu.

8.   Nghiên cứu sản xuất vacxin tả uống trên quy mô bán công nghiệp.

9.    Kết quả kiểm tra nước cốt chủng tả do cơ sở Đà Lạt sản xuất từ năm 1994-1996

10.  Xác định thông số kỹ thuật để đông khô vacxin BCG.

11.  Một số yếu tố ảnh hưởng đến công hiệu của vacxin BCG

12.  Bước đầu tìm hiểu tính ổn định của vacxin dại đông khô sản xuất tại Viện Vacxin Nha Trang.

13.  Nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn vacxin dại Fuenzalida đông khô sản xuất tại Việt Nam.

14.  Tìm hiểucác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu giá của chủng virus Pasteur trong quá trình sản xuất vacxin dại

15.  Tình hình tiêm vacxin dại tại phòng xét nghiệm tổng hợp Viện Vacxin.

16.  Một số thông số kỹ thuật để tinh khiết vacxin dại não chuột ổ.

17.  Vacxin dại mẫu chuẩn quốc gia.

18.  Nghiên cứu kỹ thuật miễn dịch gắn men (ELISA) để xác định công hiệu vacxin dại.

19.  Nghiên cứu quy trình sản xuất huyết thanh kháng độc tố uốn ván.

20.  Nghiên cứu áp dụng quy trình Kasauli gây miễn dịch ngựa sản xuất huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.

21.  Nghiên cứu phương pháp lấy máu trả hồng cầu cho ngựa sản xuất huyết thanh.

22.  Nghiên cứu sản xuất huyết thanh bạch cầu mẫu địa phưong dùng cho phản ứng lên bông.

23.  Nghiên cứu dùng Caprilic acid để tinh chế huyết thanh kháng độc tố uốn ván.

24.  Thăm dò liều lượng và loại kháng nguyên thích hợp để gây miễn dịch ngựa sản xuất huyết thanh kháng độc tố uốn ván.

25.  Tinh chế độc tố nọc rắn hổ đất và sản xuất huyết thanh kháng độc tố này.

26.  Nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn huyết thanh kháng độc tố uốn ván sản xuất tại Việt Nam.

27.  Sản xuất độc tố bạch hầu chuẩn để kiểm tra huyết thanh bạch cầu và vacxin DPT.

28.  Nghiên cứu sản xuất huyết thanh chuẩn kháng uốn ván địa phương dùng trong kiểm định (SAT, DPT và TT).

29.  Sử dụng lại thỏ đã sử dụng kiểm tra chí nhiệt tố các loại huyết thanh.

30.  Bước đầu nghiên cứu khẩu phần thức ăn ngựa sản xuất huyết thanh tại trại Suối Dầu.

31.  Xác định tỷ lệ nhiễm các loài giun của ngựa ở trại Suối Dầu.

32.  Đông khô các chuẩn vi khuẩn để sản xuất vacxin.

33.  Nghiên cứu quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại trại chăn nuôi Suối Dầu.