Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông tư 20/2017/TT-BYT về hướng dẫn luật dược và nghị định 54/2017/nđ-cp về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành
Vui lòng click vào đường link dưới đây

uploads/file/TT20_2017_TT-BYT.pdf
Các bài viết khác