Chủ nhật, ngày 26 tháng 03 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NHIỀU VỊ TRÍ NGÀY 17/03/2023
Thông báo tuyển dụng số 60/TB-VXSPYT-TCHC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
 Vui lòng xem thông báo TẠI ĐÂY