Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGÀY 02/02/2023
Thông báo tuyển dụng số 19/TB-VXSPYT-TCHC ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
Vui lòng xem thông báo TẠI ĐÂY