Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) - Vị tướng của đường Trường Sơn huyền thoại
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo đức độ và tài năng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải trên trang Thông tin điện tử "Tuyên giáo Khánh Hòa" (địa chỉ https://tuyengiaokhanhhoa.vn) tại mục "Tài liệu tuyên truyền".