Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CHUYÊN DỤNG
Phiếu yêu cầu báo giá số 25/VXSPYT-VT ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc đề nghị báo giá Hệ thống đường ống chuyên dụng
 Vui lòng xem báo giá TẠI ĐÂY