Chủ nhật, ngày 26 tháng 03 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CHUYÊN DỤNG
Phiếu yêu cầu báo giá số 25/VXSPYT-VT ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc đề nghị báo giá Hệ thống đường ống chuyên dụng
 Vui lòng xem báo giá TẠI ĐÂY