Thứ ba, ngày 07 tháng 02 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ VÀ LỌC
Phiếu yêu cầu báo giá số 15/VXSPYT-VT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc đề nghị báo giá hóa chất, vật tư và lọc
Vui lòng xem báo giá TẠI ĐÂY