Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ KHÁNG THỂ
Phiếu yêu cầu báo giá số 10/VXSPYT-VT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về việc đề nghị báo giá kháng thể
 Vui lòng xem báo giá TẠI ĐÂY