Thứ năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Hội thao IVAC
Hội thao của viên chức, người lao động Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Viện
Các bài viết khác