Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Bao giờ ngành Y hết cảnh khen không thưởng, bác sĩ thu nhập thấp bỏ nghề?
Những bê bối của ngành Y rồi sẽ qua nhưng “làn sóng” bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt mới thật sự là cơn bão ngầm có thể để lại nhiều hệ lụy nếu không được giải quyết kịp thời. Và cái giá phải trả chính là cơ hội của người bệnh. Tìm lời giải vực dậy ngành Y sau "cơn bão" có lẽ nên bắt đầu từ việc phục hồi nhân lực, tinh thần y bác sĩ.

Link bài viết: https://laodong.vn/talkshow/bao-gio-nganh-y-het-canh-khen-khong-thuong-bac-si-thu-nhap-thap-bo-nghe-1066050.ldo?gidzl=rGEIQjmuFYZP5PLit24vATiIbMZ5AJn-nHcNDCPvRYUG6S9ibYrXAfDDp3wLVc0gbaoURJ4m0vforZ4zB0