Thứ bảy, ngày 10 tháng 06 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Phiếu yêu cầu báo giá Lọc
Để phục vụ cho việc sản xuất vắc xin và sinh phẩm, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế cần mua lọc (Chi tiết xem trong Phụ lục đính kèm).

Yêu cầu: 
- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu về yêu cầu kỹ thuật. 
- Báo giá xin gửi về Phòng Vật tư – Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế trước ngày 13/05/2023. Địa chỉ: Số 09 Pasteur, phường Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Email: vattuivac@gmail.com
Trân trọng cảm ơn.