Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Vaccine - Uốn ván hấp phụ - ống 1 liều
Mã sản phẩm : UVHT
THÔNG TIN CHI TIẾT :
 
GIỚI THIỆU
Vắc xin uốn ván hấp phụ được phối hợp từ giải độc tố uốn ván tinh chế và tá chất hấp phụ Aluminium phosphate.
THÀNH PHẦN: Trong 1 liều 0,5 ml vắc xin gồm:
- Giải độc tố uốn ván tinh chế: …………………………ít nhất 40 đvqt.
- AlPO4:………………………………………………....cao nhất 3 m g
- Merthiolate (chất bảo quản): …………………………cao nhất 0,05 mg.
ĐÓNG GÓI
Hộp 20 ống (mỗi ống 0,5 ml - 1 liều)
Download file hướng dẫn sử dụng VAT TẠI ĐÂY