Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP THUỐC THÚ Y CHO TRẠI CHĂN NUÔI SUỐI DẦU
     Thông báo V/v cung cấp thuốc thú y cho Trại Chăn nuôi Suối Dầu ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.

          Vui lòng xem thông báo TẠI ĐÂY
          Vui lòng xem danh mục thuốc thú y, vắc xin TẠI ĐÂY
 
     Các đơn vị có nhu cầu tham gia chào giá vui lòng gửi báo giá được niêm phong về địa chỉ:
          Phòng Vật tư, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
          Số: 09 Pasteur, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
          Điện thoại: 02583.821230 – Fax: 02583.823815
          Đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ mail: vattuivac@gmail.com
          Thời gian nhận báo giá: 10/01/2022 – 31/01/2022 (từ 8h đến 17h)
 
     Trân trọng cảm ơn./.
 
Các bài viết khác