Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thành tựu 25 năm thành lập và phát triển
THÀNH TỰU 25 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

     Viện Vắcxin và Các Chế phẩm Sinh học được thành lập vào ngày 23 tháng 11 năm 1978 với chức năng và nhiệm vụ sản xuất các loại Vacxin, huyết thanh phục vụ cho Chương trình tiêm chủng mở rộng và cho nhân dân cả nước. Đến năm 1997, Bộ Y Tế qui định lại chức năng nhiệm vụ của Viện Vacxin là:
Xây dựng kế hoạch và thực hiện sản xuất các loại vacxin và huyết thanh, chủ yếu là các vắcxin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng và các vắcxin và huyết thanh khác để phục vụ cho nhu cầu dự phòng và điều trị.
     Tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2004, Viện Vacxin có 410 người, trong đó: Phó giáo sư : 2; thạc-tiến sĩ : 15; đại học chiếm 32.6%; còn lại là công nhân lành nghề được huấn luyện nhiều năm về sản xuất vắcxin.
     Từ lúc thành lập cho đến năm 2003, Viện Vắcxin gồm ba cơ sở: Nha Trang, Đà Lạt và Công ty Vacxin và Sinh phẩm số 2 (Biopharco).
     Với những đóng góp và phấn đấu nỗ lực trong suốt hơn 25 năm qua, Viện đã được các ban ngành khen thưởng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong dịp kỉ niệm 25 (23/11/2003) Viện vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Đảng và nhà nước trao tặng.
 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2010
  • Tập trung sức củng cố và nâng cao chất lượng, đáp ứng đủ nhu cầu 6 loại vacxin trong diện TCMR đạt chuẩn GMP-WHO.
  • Ứng dụng công nghệ tiên tiến tinh chế các loại kháng huyết thanh, nghiên cứu miễn dịch ngựa có hiệu quả, sản phẩm đạt an toàn ở mức cao.
  • Xây dựng trại chăn nuôi Suối Dầu xứng đáng với tiềm năng và tiến tới thành một cơ sở kinh tế độc lập.
  • Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm mà Viện có thế mạnh : vắcxin não mô cầu, vắcxin đa giá trên nền DPT, vắcxin cộng hợp, vắcxin Hib, vắcxin dại tế bào, kháng huyết thanh trực trùng mũ xanh v.v...
  • Nâng cấp chăn nuôi súc vật thí nghiệm bao gồm giống, thức ăn nhà xưởng, dịch vụ.
  • Thiết lập phòng sạch đạt chuẩn cho kiểm định vô khuẩn, ứng dụng các kỹ thuật hóa miễn dịch, công nghệ gen cho công tác kiểm định vắcxin.
  • Xây dựng bộ máy tổ chức theo cơ chế mới, có thể tiến tới hạch toán sản phẩm, phù hợp với chính sách quốc gia về sản xuất vắcxin trong nước.
  • Liên doanh, hợp tác nghiên cứu sản phẩm mới, nhập khẩu một số bán thành phẩm.
  • Tạo lập thị trường xuất khẩu vắcxin.
  • Củng cố hệ thống giám sát chất lượng.