Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Các công trình hợp tác tiêu biểu
CÁC CÔNG TRÌNH HỢP TÁC TIÊU BIỂU

STT NĂM HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC
1 1986 Tổng giám đốc UNICEF – ông Jame Grant và Thứ trưởng Bộ Y tế - Bác sĩ Nguyễn Công Thắng cắt băng khánh thành dây chuyền sản xuất vắc xin Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà ở Đà Lạt. IVAC – UNICEF - WHO
2 1990 UNICEF tài trợ cho Viện một dây chuyền sản xuất vắc xin BCG sống đông khô, đặt tại Nha Trang, với mục tiêu giúp Việt Nam sản xuất vắc xin BCG cung cấp đủ cho Chương trình TCMR toàn quốc. IVAC – UNICEF - WHO
3 1996 Viện đang hợp tác với Viện Sức khỏe Quốc gia Bethesda Maryland (NIH) của Mỹ để nghiên cứu vacxin thương hàn Vi Polysaccharide. IVAC – VIỆN NIH (Mỹ)
4 1998 - 2000 Viện đã có dự án hợp tác 3 bên với Viện RIVM (Hà Lan) và Viện Bio Farma (Indonesia) dưới sự tài trợ của chính phủ Hà Lan. Thông qua dự án này Viện đã tổ chức các khóa học: “Những khía cạnh về miễn dịch học trong trung hòa độc tố bạch hầu và sản xuất kháng huyết thanh” (12/05 – 23/05/1997), “Quản lý chất lượng đồng bộ” (23/02 – 27/02/98), “Bảo đảm chất lượng và phát triển công tác quản lý” (17/04 – 21/04/98). Qua đó, Viện đã phát triển hệ thống quản lý chất lượng (QA-QC), tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới trong kiểm định và chăn nuôi súc vật thí nghiệm. IVAC – RIVM – VIỆN Bio Farma
5 1996 - 2000 Viện đã hợp tác với Viện huyết học và truyền máu (CLB – Hà Lan) để nâng cấp trang thiết bị, cải tiến kỹ thuật tinh chế và kiểm định huyết thanh kháng độc tố uốn ván, huyết thanh kháng độc tố bạch hầu và huyết thanh kháng dại đạt chất lượng cao. IVAC – VIỆN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU (CLB - Hà Lan).
6 2000 Viện hợp tác với Viện Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và Viện Sinh học Phân tử - di truyền thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ucraina giới thiệu nhanh sản phẩm Interferon alpha - 2b đông khô với tên thương mại “Superferon”. IVAC - Viện Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh - Viện Sinh học Phân tử - di truyền thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ucraina.
7 2007 Who tài trợ cho Ivac thiết lập nhà máy sản xuất vắc xin Cúm đại dịch. IVAC - WHO
8 2010 - 2013 Tổ chức BARDA - Mỹ cấp kinh phí đào tạo ngắn ngày cho 5 đến 10 người mỗi năm về nghiên cứu vắc xin Cúm tại Trung tâm Nghiên cứu sinh học - BTEC và Trường Đại học Utah của Mỹ.
Tập huấn ngắn ngày về kiểm định vắc xin Cúm ở NIBSC - Anh, nghiên cứu tá chất cho vắc xin Cúm ở Thụy Sĩ.
IVAC – BARDA – BTEC - NIBSC
9 2011 - 2013 Tổ chức PATH - Hoa Kỳ giúp Viện dự án “Hỗ trợ IVAC sản xuất vắc xin Cúm đạt chuẩn WHO-GMP”. IVAC - PATH