Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Phác đồ tiêm vắc xin của Chương trình Tiêm chủng mở rộng
Phác đồ tiêm vắc xin của Chương trình Tiêm chủng mở rộng
PHÁC ĐỒ TIÊM VẮC XIN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG
Nguồn theo Thông tư số 26/2011/TT-BYT ngày 24/06/2011

TT Các bệnh truyền nhiễm có vắc xin tại Việt Nam

Vắc xin, đối tượng lịch tiêm chủng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Vắc xin sử dụng Đối tượng sử dụng Lịch tiêm/uống
1 Bệnh lao Vắc xin phòng lao (BCG) Trẻ em dưới 1 tuổi 1 lần cho trẻ trong vòng 01  tháng sau khi sinh
2 Bệnh bại liệt Vắc xin bại liệt uống Trẻ em dưới 1 tuổi Lần 1: khi trẻ 2 tháng tuổi

Lần 2: khi trẻ 3 tháng tuổi

Lần 3: khi trẻ 4 tháng tuổi

Trẻ <5 tuổi 2 lần, cách nhau một tháng (uống trong chiến dịch bổ sung)
3 Bệnh bạch hầu Vắc xin bạch hầu -ho gà - uốn ván Trẻ em dưới 1 tuổi Lần 1: khi trẻ 2 tháng tuổi

Lần 2: khi trẻ 3 tháng tuổi

Lần 3: khi trẻ 4 tháng tuổi

Trẻ em 18 tháng tuổi Nhắc lại
4 Bệnh ho gà

 Vắc xin bạch hầu – ho gà - uốn ván

Trẻ em dưới 1 tuổi Lần 1: khi trẻ 2 tháng tuổi

Lần 2: khi trẻ 3 tháng tuổi

Lần 3: khi trẻ 4 tháng tuổi

Trẻ em 18 tháng tuổi Nhắc lại
5 Bệnh uốn ván Vắc xin bạch hầu – ho gà - uốn ván Trẻ em dưới 1 tuổi Lần 1: khi trẻ 2 tháng tuổi

Lần 2: khi trẻ 3 tháng tuổi

Lần 3: khi trẻ 4 tháng tuổi

Trẻ em 18 tháng tuổi Nhắc lại
Vắc xin uốn ván  Phụ nữ có thai và phụ nữ độ tuổi sinh đẻ (15- 35 tuổi) Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu hoặc trong tuổi sinh để tại vùng nguy cơ cao

Lần 2: ít nhất 1 tháng sau mũi 1

Lần 3: ít nhất 6 tháng sau mũi 2 hoặc kỳ có thai lần sau.

Lần 4: ít nhất 1 năm sau lần 3 hoặc kỳ có thai lần sau

Lần 5: ít nhất 1 năm sau mũi 4 hoặc kỳ có thai lần sau.

6 Bệnh sởi Vắc xin sởi Trẻ em từ 9-18 tháng tuổi Lần 1: khi trẻ 9 tháng tuổi

Lần 2: khi trẻ 18 tháng tuổi

Trẻ 1-5 tuổi 01 lần (tiêm trong chiến dịch bổ sung)
7 Bệnh viêm gan vi rút B

 Vắc xin viêm  gan B

Trẻ em <1 tuổi  Lần 1: trong vòng 24 giờ sau khi sinh

 Lần 2: khi trẻ 2 tháng tuổi

 Lần 3: khi trẻ 3 tháng tuổi

 Lần 4: khi trẻ 4 tháng tuổi

8 Bệnh do Hemophilus influenza typ B Vắc xin Hib Trẻ em <1 tuổi Lần 1: khi trẻ 2 tháng tuổi

Lần 2: khi trẻ 3 tháng tuổi

Lần 3: khi trẻ 4 tháng tuổi

9 Bệnh Viêm não Nhật Bản Vắc xin viêm  não Nhật Bản Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi tai vùng lưu hành Lần 1: khi trẻ 1 tuổi
Lần 2:  sau mũi 1 từ 1-2 tuần

Lần 3: 1 năm sau mũi 2

10 Bệnh tả Vắc xin tả Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại vùng có dịch/vùng lưu hành nặng Lần 1: cho trẻ 2 tuổi – 5 tuổi

Lần 2: cách lần 1 từ 1 – 2 tuần

11 Bệnh thương hàn Vắc xin thương hàn Trẻ em từ 2 đến 10 tuổi tại vùng có dịch/vùng lưu hành nặng 1 lần cho trẻ 2 tuổi – 10 tuổi

Nếu chưa tiêm chủng đúng lịch thì tiêm chủng càng sớm càng tốt sau đó.