Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2023
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Vắc xin Uốn ván – Bạch hầu (vắc xin Td)
Mã sản phẩm : Vắc xin Uốn ván – Bạch hầu (vắc xin Td)
THÔNG TIN CHI TIẾT : 
GIỚI THIỆU
Vắc xin Uốn ván – Bạch hầu (vắc xin Td) là vắc xin phối hợp từ giải độc tố Uốn ván, giải độc tố Bạch hầu tinh chế và được hấp phụ bằng tá chất Albuminium phosphate.
THÀNH PHẦN: Trong 0,5 ml vắc xin:
- Giải độc tố uốn ván tinh chế…………………………….ít nhất 20 đvqt
- Giải độc tố bạch hầu tinh chế……………………………ít nhất 2 đvqt
- AlPO4……………………………………………………cao nhất 3 mg
- Merthiolate (chất bảo quản)……………………………..cao nhất 0,05 mg
ĐÓNG GÓI
Hộp 20 ống, mỗi ống chứa 0,5 ml – 1 liều.
Download file hướng dẫn sử dụng Td 1 liều/ống TẠI ĐÂY