Thứ sáu, ngày 19 tháng 01 năm 2018
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông báo tuyển dụng số 142/TB-VXSPYT-TCHC ngày 16/8/2017
Thông báo tuyển dụng: 1. Kỹ sư/Cử nhân Hóa học 2. Bác sỹ/Kỹ sư Chăn nuôi thú y
Chi tiết vui lòng xem tại đây uploads/file/THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG%20T8_2017.pdf