Thứ tư, ngày 12 tháng 05 năm 2021
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
CHÚC MỪNG TIẾN SĨ VIÊN CHINH CHIẾN-PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ ĐƯỢC BỘ Y TẾ ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN
Ngày 04/4/2020, Bộ Y tế đã ra quyết định số 1553/QĐ-BYT về việc điều động, bổ nhiệm Tiến sỹ Viên Chinh Chiến - Phó Viện trưởng Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) giữ chức vụ Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Tiến sỹ Viên Chinh Chiến được Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm về giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế từ tháng 5/2015, khi đang là Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Mặc dù nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực chuyên môn hoàn toàn mới, nhưng với trình độ được đào tạo bài bản, năng lực và nỗ lực cố gắng tìm tòi, học hỏi của bản thân, đồng chí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị được giao.

Ngày 07/4/2020, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế đã tổ chức buổi gặp mặt để chúc mừng Tiến sỹ Viên Chinh Chiến được Bộ Y tế giao nhiệm vụ mới. Trong giai đoạn nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, buổi chúc mừng được tổ chức tuy gọn nhẹ chỉ gồm các thành phần chủ chốt như: Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, các Phó giáo sư, đại diện tổ chức Công đoàn cơ sở, đại diện Đoàn Thanh niên cơ sở,  nhưng đầy tình cảm ấm áp của IVAC.

Phát biểu chúc mừng Tiến sỹ Viên Chinh Chiến, Viện trưởng IVAC- Tiến sỹ Dương Hữu Thái đánh giá cao sự quyết tâm và đồng lòng phối hợp của Đồng chí Chiến với Ban lãnh đạo Viện trong thời gian qua đã góp phần vào những thành công của IVAC. PGS. TS. Lê Văn Bé- Nguyên Viện trưởng IVAC cũng đã ghi nhận những đóng góp của Tiến sỹ Viên Chinh Chiến vào triển khai công tác thử nghiệm lâm sàng vắc xin của Viện. Các đồng chí đều mong muốn Tiến sỹ Viên Chinh Chiến trong thời gian tới sẽ phát huy hơn nữa năng lực của bản thân để hoàn thành tốt nhất trọng trách mới.

Tiến sỹ Viên Chinh Chiến đã cảm ơn sự đoàn kết của Ban Lãnh đạo Viện và sự phối hợp của đồng nghiệp tại IVAC đã giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, đồng thời đồng chí cũng xin tri ân những tình cảm mà IVAC đã dành cho đồng chí trong thời gian công tác tại Viện./.Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện, các Phó giáo sư, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
và Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở chúc mừng TS. Viên Chinh Chiến.

 
Các bài viết khác