Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Hợp tác quốc tế
Hình ảnh
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
Thông báo về thời gian ký hợp đồng làm việc và nhận việc đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2018
Thông báo số 04/TB-VXSPYT ngày 05/01/2019 về thời gian ký hợp đồng làm việc và nhận việc đối với thí sinh trúng tuyển viên chức Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế năm 2018
Vui lòng xem nội dung Thông báo TẠI ĐÂY
Các bài viết khác